Arbeidsrecht

Arbeidsrecht · 20. mei 2020
Langzaamaan worden de Coronamaatregelen opgeheven. Werknemers beginnen weer te denken aan hun vakantieplannen en aan het opnemen van hun vakantiedagen. Waar moeten werkgever en werknemers in Coronatijd aan denken?

Arbeidsrecht · 15. mei 2020
Nu werknemers met gepaste maatregelen weer op het werk mogen verschijnen, rijzen er veel vragen over de vakantie. Vaak is de vakantieplanning reeds gemaakt. Hoe moet de werkgever omgaan met de vraag van de werknemer om zijn vastgestelde vakantie in te trekken of te wijzigen?

Arbeidsrecht · 13. mei 2020
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk verkeer en daarmee op grote delen van onze economie. De lockdown heeft voor veel werkgevers problemen opgeleverd. Zij moeten kiezen tussen overleven of faillissement. Hoewel de overheid de nodige steunmaatregelen heeft getroffen, is het de vraag of er ook andere mogelijkheden zijn om de werkgevers gedurende de Coronatijd - maar ook in andere tijden van crisis - het hoofd te bieden. Het inzetten van vakantie is zo'n mogelijkheid.

Arbeidsrecht · 17. maart 2020
Op 17 maart 2020 besloot het kabinet om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Niet alleen ter bescherming van banen en inkomens, maar ook om de gevolgen voor ondernemers - zzp'er, mkb en grootbedrijven - op te vangen. Zo wordt de werktijdverkorting-regeling, zoals besproken in de vorige blog van 5 maart 2020, onmiddellijk vervangen door een andere regeling, de NOW! Wat houdt de NOW in?

Arbeidsrecht · 05. maart 2020
Het Coronavirus is ook in Nederland uitgebroken. Werkgevers en werknemers willen weten wat hun rechten en plichten zijn wanneer het Coronavirus zich op de werkvloer heeft verspreid. Welke voorzorgsmaatregelen moeten werkgevers treffen? Wanneer moeten werkgevers werknemers thuis laten werken? Wanneer moet het loon doorbetaald worden? Wij zetten de meest gestelde vragen voor u op een rij.

Arbeidsrecht · 22. juli 2019
Heeft een zieke brandweerman recht op loon(door)betaling tijdens ziekte met inachtneming van de CAR-UWO of artikel 7:629 lid 1 BW? Deze vraag werd voorgelegd aan het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Wordt de zieke brandweerman door deze juridische grondslagen gered?

Arbeidsrecht · 13. april 2019
In een aftroggelbeding (of anti-ronselbeding) is opgenomen dat het verboden is om werknemers van werkgever en/of personen die twee jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst in dienst waren van werkgever te benaderen en/of weg te lokken van werkgever. Ook is het verboden werknemers en/of personen aan te zetten in dienst te treden bij derden of bij werknemer zelf of diens bedrijf. Valt het aftroggelbeding onder de werking van het concurrentiebeding?

Arbeidsrecht · 13. februari 2019
14 februari is het Valentijnsdag. Op de werkvloer gebeurt het weleens dat een 'stille' aanbidder zijn liefde aan zijn geheime vlam kenbaar maakt door het geven van bloemen, een kaartje of een cadeautje. Maar wat als het daar niet bij blijft? Sinds #metoo zijn er diverse procedures gevoerd waarin seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag op het werk centraal hebben gestaan. Hoe stopt u seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag op de werkvloer?

Arbeidsrecht · 27. januari 2019
Staat u als werkgever of werknemer erbij stil dat het maandag 28 januari 2019 de jaarlijkse "Europese Dag van de Privacy" is? Of staat u juist iedere dag stil bij het recht op privacy van de werkgever of werknemer? Want hoe gaat u om met gesprekken op de werkvloer die stiekem zijn opgenomen?