Arbeidsrecht

Heeft de werkgever vrije toegang tot de zakelijke mail van een werknemer?
Arbeidsrecht · 07. augustus 2022
Op 5 september 2017 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens erkend dat een werkgever het recht heeft om werknemers te controleren op correcte en zorgvuldige uitoefening van hun professionele taken. Dit recht is beperkt, omdat werknemers het recht op eerbiediging van hun privéleven hebben. Het Hof heeft daarom richtlijnen opgesteld, de Barbulescu Richtsnoeren. Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen wanneer de werkgever de zakelijke mail van een werknemer wil doorzoeken?

Zichtbare tatoeages op het werk?
Arbeidsrecht · 06. januari 2022
Tatoeages zijn persoonlijk. Tatoeages bestaan vaak uit versieringen, die ingekleurd zijn door persoonlijke smaak. Ook kunnen tatoeages verwijzen naar gebeurtenissen uit het leven. Tatoeages behoren bij uitstek tot het privédomein. Kunnen werkgevers werknemers verplichten om zichtbare tatoeages of lichaamsversieringen onder werktijd te verbergen of te bedekken? Op 18 september 2020 oordeelde de Rotterdamse kantonrechter dat dit kan. Het Gerechtshof Den Haag heeft echter een andere mening.

Nieuw per 1 juli 2021: Artikel 7:628a BW wordt gewijzigd
Arbeidsrecht · 17. juni 2021
Sinds 1 januari 2020 is artikel 7:628a BW in de wet opgenomen. Dit artikel geldt voor oproepkrachten. Daarin is opgenomen wat precies onder oproepcontract moet worden verstaan. Ook moet de werkgever een oproepkracht die 12 maanden bij hem werkt, een aanbod vaste arbeidsomvang doen. Op 1 juli 2021 wordt deze regeling aangepast. Wat gaat er precies veranderen?

Verplichte vaccinaties voor werknemers?
Arbeidsrecht · 13. januari 2021
Mag de werkgever de werknemer verplichten om zich te vaccineren tegen het coronavirus? Mag de werkgever de "vaccin-weigeraar" ontslaan? Hoe zit dit eigenlijk?

Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit wegens Covid-19
Arbeidsrecht · 08. januari 2021
Werknemers moeten hun werk veilig en gezond kunnen verrichten. Hiertoe behoort ook het zindelijk en ordelijk houden van de werkvloer. Artikel 3.2 Arbobesluit is niet toegesneden op het voorkomen en beperken van de besmetting van werknemers door Covid-19 of een directe dreiging hiervan. Om die reden wordt tijdelijk ter voorkoming of beperkingen van besmetting van werknemers en derden met Covid-19 een specifieke bepaling in het Arbobesluit opgenomen. Wat staat hierin precies opgenomen?

Vierluik over vakantie in Coronatijd: kan de werkgever de vakantie weigeren?
Arbeidsrecht · 20. mei 2020
Langzaamaan worden de Coronamaatregelen opgeheven. Werknemers beginnen weer te denken aan hun vakantieplannen en aan het opnemen van hun vakantiedagen. Waar moeten werkgever en werknemers in Coronatijd aan denken?

Vierluik over vakantie in Coronatijd: kan werknemer zijn vakantie intrekken of wijzigen?
Arbeidsrecht · 15. mei 2020
Nu werknemers met gepaste maatregelen weer op het werk mogen verschijnen, rijzen er veel vragen over de vakantie. Vaak is de vakantieplanning reeds gemaakt. Hoe moet de werkgever omgaan met de vraag van de werknemer om zijn vastgestelde vakantie in te trekken of te wijzigen?

Vierluik over vakantie in Coronatijd: kan de werkgever eenzijdig vakantiedagen vaststellen?
Arbeidsrecht · 13. mei 2020
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk verkeer en daarmee op grote delen van onze economie. De lockdown heeft voor veel werkgevers problemen opgeleverd. Zij moeten kiezen tussen overleven of faillissement. Hoewel de overheid de nodige steunmaatregelen heeft getroffen, is het de vraag of er ook andere mogelijkheden zijn om de werkgevers gedurende de Coronatijd - maar ook in andere tijden van crisis - het hoofd te bieden. Het inzetten van vakantie is zo'n mogelijkheid.

Corona op de werkvloer: een update! NOW!
Arbeidsrecht · 17. maart 2020
Op 17 maart 2020 besloot het kabinet om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Niet alleen ter bescherming van banen en inkomens, maar ook om de gevolgen voor ondernemers - zzp'er, mkb en grootbedrijven - op te vangen. Zo wordt de werktijdverkorting-regeling, zoals besproken in de vorige blog van 5 maart 2020, onmiddellijk vervangen door een andere regeling, de NOW! Wat houdt de NOW in?

Coronavirus op de werkvloer
Arbeidsrecht · 05. maart 2020
Het Coronavirus is ook in Nederland uitgebroken. Werkgevers en werknemers willen weten wat hun rechten en plichten zijn wanneer het Coronavirus zich op de werkvloer heeft verspreid. Welke voorzorgsmaatregelen moeten werkgevers treffen? Wanneer moeten werkgevers werknemers thuis laten werken? Wanneer moet het loon doorbetaald worden? Wij zetten de meest gestelde vragen voor u op een rij.

Meer weergeven