Kinderalimentatie: ruziënde ouders over verblijfsoverstijgende kosten. Hoe zit dit ook alweer?
17. maart 2021
Bij het uit elkaar gaan van de ouders moeten zij afspraken maken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Tussen ouders kan er ruzie ontstaan over de vraag wat nu precies onder kinderalimentatie moet worden verstaan en welke kosten uit de kinderalimentatie betaald moeten worden. Vaak wordt er gediscussieerd over de verblijfsoverstijgende kosten. Hoe zit dit ook alweer?
Breaking news: invoeren van de avondklok was toegestaan
26. februari 2021
De avondklok, die op 23 januari 2021 is ingegaan, mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Dit heeft het gerechtshof Den Haag op 26 februari 2021 beslist. Hiermee is het vonnis in kort geding van de Haagse rechtbank van tafel geveegd.

Baanbrekende uitspraak: avondklok per direct opgeheven!
16. februari 2021
Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een baanbrekend vonnis gewezen: de avondklok is PER DIRECT opgeheven!
Verplichte vaccinaties voor werknemers?
Arbeidsrecht · 13. januari 2021
Mag de werkgever de werknemer verplichten om zich te vaccineren tegen het coronavirus? Mag de werkgever de "vaccin-weigeraar" ontslaan? Hoe zit dit eigenlijk?

Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit wegens Covid-19
Arbeidsrecht · 08. januari 2021
Werknemers moeten hun werk veilig en gezond kunnen verrichten. Hiertoe behoort ook het zindelijk en ordelijk houden van de werkvloer. Artikel 3.2 Arbobesluit is niet toegesneden op het voorkomen en beperken van de besmetting van werknemers door Covid-19 of een directe dreiging hiervan. Om die reden wordt tijdelijk ter voorkoming of beperkingen van besmetting van werknemers en derden met Covid-19 een specifieke bepaling in het Arbobesluit opgenomen. Wat staat hierin precies opgenomen?
Echtscheiding · 07. oktober 2020
Op 27 maart 2020 heeft de Hoge Raad beschikt dat gezamenlijk ouderlijk gezag het uitgangspunt is en eenhoofdig gezag de uitzondering. Hoe zit het precies met het ouderlijk gezag?

Arbeidsrecht · 20. mei 2020
Langzaamaan worden de Coronamaatregelen opgeheven. Werknemers beginnen weer te denken aan hun vakantieplannen en aan het opnemen van hun vakantiedagen. Waar moeten werkgever en werknemers in Coronatijd aan denken?
Arbeidsrecht · 15. mei 2020
Nu werknemers met gepaste maatregelen weer op het werk mogen verschijnen, rijzen er veel vragen over de vakantie. Vaak is de vakantieplanning reeds gemaakt. Hoe moet de werkgever omgaan met de vraag van de werknemer om zijn vastgestelde vakantie in te trekken of te wijzigen?

Arbeidsrecht · 13. mei 2020
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk verkeer en daarmee op grote delen van onze economie. De lockdown heeft voor veel werkgevers problemen opgeleverd. Zij moeten kiezen tussen overleven of faillissement. Hoewel de overheid de nodige steunmaatregelen heeft getroffen, is het de vraag of er ook andere mogelijkheden zijn om de werkgevers gedurende de Coronatijd - maar ook in andere tijden van crisis - het hoofd te bieden. Het inzetten van vakantie is zo'n mogelijkheid.
huwelijksvermogensrecht · 11. mei 2020
Hoewel het geen dagelijkse kost is, worden wij in onze praktijk steeds vaker geconfronteerd met het internationale huwelijksvermogensrecht en het echtscheidingsrecht. Geregeld komen wij in aanraking met de begrippen "bruidsgave", "mahr" of "sadaq" in een islamitisch huwelijk. Wat is dit? Hoe moet de bruidsgave worden aangemerkt in de zin van het Huwelijksvermogensverdrag? In het arrest van de Hoge Raad van 20 december 2019 wordt op deze vragen nader ingegaan.

Meer weergeven