Verplichte vaccinaties voor werknemers?
Arbeidsrecht · 13. januari 2021
Mag de werkgever de werknemer verplichten om zich te vaccineren tegen het coronavirus? Mag de werkgever de "vaccin-weigeraar" ontslaan? Hoe zit dit eigenlijk?

Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit wegens Covid-19
Arbeidsrecht · 08. januari 2021
Werknemers moeten hun werk veilig en gezond kunnen verrichten. Hiertoe behoort ook het zindelijk en ordelijk houden van de werkvloer. Artikel 3.2 Arbobesluit is niet toegesneden op het voorkomen en beperken van de besmetting van werknemers door Covid-19 of een directe dreiging hiervan. Om die reden wordt tijdelijk ter voorkoming of beperkingen van besmetting van werknemers en derden met Covid-19 een specifieke bepaling in het Arbobesluit opgenomen. Wat staat hierin precies opgenomen?

Echtscheiding · 07. oktober 2020
Op 27 maart 2020 heeft de Hoge Raad beschikt dat gezamenlijk ouderlijk gezag het uitgangspunt is en eenhoofdig gezag de uitzondering. Hoe zit het precies met het ouderlijk gezag?

Arbeidsrecht · 20. mei 2020
Langzaamaan worden de Coronamaatregelen opgeheven. Werknemers beginnen weer te denken aan hun vakantieplannen en aan het opnemen van hun vakantiedagen. Waar moeten werkgever en werknemers in Coronatijd aan denken?

Arbeidsrecht · 15. mei 2020
Nu werknemers met gepaste maatregelen weer op het werk mogen verschijnen, rijzen er veel vragen over de vakantie. Vaak is de vakantieplanning reeds gemaakt. Hoe moet de werkgever omgaan met de vraag van de werknemer om zijn vastgestelde vakantie in te trekken of te wijzigen?

Arbeidsrecht · 13. mei 2020
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk verkeer en daarmee op grote delen van onze economie. De lockdown heeft voor veel werkgevers problemen opgeleverd. Zij moeten kiezen tussen overleven of faillissement. Hoewel de overheid de nodige steunmaatregelen heeft getroffen, is het de vraag of er ook andere mogelijkheden zijn om de werkgevers gedurende de Coronatijd - maar ook in andere tijden van crisis - het hoofd te bieden. Het inzetten van vakantie is zo'n mogelijkheid.

huwelijksvermogensrecht · 11. mei 2020
Hoewel het geen dagelijkse kost is, worden wij in onze praktijk steeds vaker geconfronteerd met het internationale huwelijksvermogensrecht en het echtscheidingsrecht. Geregeld komen wij in aanraking met de begrippen "bruidsgave", "mahr" of "sadaq" in een islamitisch huwelijk. Wat is dit? Hoe moet de bruidsgave worden aangemerkt in de zin van het Huwelijksvermogensverdrag? In het arrest van de Hoge Raad van 20 december 2019 wordt op deze vragen nader ingegaan.

Gezag en omgang · 18. april 2020
Het jaar 2020 is een uniek jaar. Het getal 2 is het symbool voor dualiteit. Uitersten staan tegenover elkaar: goed-kwaad, liefde-haat, samenwerken-ieder voor zich, harmonie-conflict, recht-rechteloos. De coronacrisis maakt deze dualiteiten goed zichtbaar, vooral bij gebroken gezinnen! Bij complexe scheidingen zien we dat de omgang tussen een kind en de ouder eenzijdig wordt opgeschort. Dit zijn ingrijpende beslissingen voor zowel het kind als de ouders. Hoe moeten wij hiermee omgaan?

Arbeidsrecht · 17. maart 2020
Op 17 maart 2020 besloot het kabinet om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Niet alleen ter bescherming van banen en inkomens, maar ook om de gevolgen voor ondernemers - zzp'er, mkb en grootbedrijven - op te vangen. Zo wordt de werktijdverkorting-regeling, zoals besproken in de vorige blog van 5 maart 2020, onmiddellijk vervangen door een andere regeling, de NOW! Wat houdt de NOW in?

Arbeidsrecht · 05. maart 2020
Het Coronavirus is ook in Nederland uitgebroken. Werkgevers en werknemers willen weten wat hun rechten en plichten zijn wanneer het Coronavirus zich op de werkvloer heeft verspreid. Welke voorzorgsmaatregelen moeten werkgevers treffen? Wanneer moeten werkgevers werknemers thuis laten werken? Wanneer moet het loon doorbetaald worden? Wij zetten de meest gestelde vragen voor u op een rij.

Meer weergeven