31. augustus 2019
Geregeld komen wij in de praktijk ouders tegen die ons vragen welke contactregeling na de scheiding het beste voor de kinderen is. Is dit een 50-50 regeling? Of een weekend per veertien dagen en de helft van de schoolvakanties en feestdagen? Of kan het contact tussen het kind en de uitwonende ouders nog minder zijn? Ja, de contactregeling kan ook bestaan uit een kaartje per maand! Hoe zit dat eigenlijk?

22. juli 2019
Heeft een zieke brandweerman recht op loon(door)betaling tijdens ziekte met inachtneming van de CAR-UWO of artikel 7:629 lid 1 BW? Deze vraag werd voorgelegd aan het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Wordt de zieke brandweerman door deze juridische grondslagen gered?

25. mei 2019
Op 19 april 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een Limburgse echtscheidingszaak. In deze zaak hebben partijen gedurende het huwelijk nooit uitvoering gegeven aan een in de huwelijkse voorwaarden opgenomen periodiek verrekenbeding. Want hoe zit het ook al weer de stel- en bewijsplicht en het bewijsvermoeden van artikel 1:141 lid 3 BW?

13. april 2019
In een aftroggelbeding (of anti-ronselbeding) is opgenomen dat het verboden is om werknemers van werkgever en/of personen die twee jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst in dienst waren van werkgever te benaderen en/of weg te lokken van werkgever. Ook is het verboden werknemers en/of personen aan te zetten in dienst te treden bij derden of bij werknemer zelf of diens bedrijf. Valt het aftroggelbeding onder de werking van het concurrentiebeding?

13. februari 2019
14 februari is het Valentijnsdag. Op de werkvloer gebeurt het weleens dat een 'stille' aanbidder zijn liefde aan zijn geheime vlam kenbaar maakt door het geven van bloemen, een kaartje of een cadeautje. Maar wat als het daar niet bij blijft? Sinds #metoo zijn er diverse procedures gevoerd waarin seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag op het werk centraal hebben gestaan. Hoe stopt u seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag op de werkvloer?

27. januari 2019
Staat u als werkgever of werknemer erbij stil dat het maandag 28 januari 2019 de jaarlijkse "Europese Dag van de Privacy" is? Of staat u juist iedere dag stil bij het recht op privacy van de werkgever of werknemer? Want hoe gaat u om met gesprekken op de werkvloer die stiekem zijn opgenomen?

28. augustus 2018
Al lang geleden hebben volgsystemen in bedrijfsauto's hun intrede op de werkvloer gemaakt. Denk aan GPS-, Rittenregistratie- en Blackboxsystemen. Om verschillende redenen kunnen werkgevers nagaan waar hun bedrijfsauto's zich bevinden. Dit heeft invloed op de privacy van werknemers. Werkgevers moeten zorgvuldig met GPS-uitdraaien en rittenregistraties omgaan. Kunnen werkgevers onder de AVG informatie uit volgsystemen succesvol in een ontslagprocedure gebruiken?

26. maart 2018
In onze praktijk krijgen wij geregeld de vraag voorgelegd of een rapportage van een recherchebureau wel rechtmatig verkregen bewijs is. Recentelijk heeft de rechter zich over deze vraag gebogen. Laten we deze uitspraak eens onder de loep nemen!

04. maart 2018
De huidige juridische en fiscale systemen zijn nog niet ingespeeld op nieuwe digitale ontwikkelingen, waaronder Bitcoins en andere virtuele ruilmiddelen, blockchain en smart contracts. Voor veel mensen zijn deze ontwikkelingen "een ver van mijn bed show". Maar langzaamaan druppelen de eerste gerechtelijke uitspraken hierover binnen. Recentelijk oordeelde de kantonrechter te Amersfoort over de vraag of "bitcoin mining" een dringende reden was voor een ontslag op staande voet. Nieuwsgierig?

14. februari 2018
Op Valentijnsdag geven geliefden elkaar extra aandacht. Liefde is zeker mooi, maar liefde op het werk kan een werkgever een hoop kopzorgen bezorgen. Wat mag een werkgever hiertegen doen?

Meer weergeven