28. augustus 2018
Al lang geleden hebben volgsystemen in bedrijfsauto's hun intrede op de werkvloer gemaakt. Denk aan GPS-, Rittenregistratie- en Blackboxsystemen. Om verschillende redenen kunnen werkgevers nagaan waar hun bedrijfsauto's zich bevinden. Dit heeft invloed op de privacy van werknemers. Werkgevers moeten zorgvuldig met GPS-uitdraaien en rittenregistraties omgaan. Kunnen werkgevers onder de AVG informatie uit volgsystemen succesvol in een ontslagprocedure gebruiken?
26. maart 2018
In onze praktijk krijgen wij geregeld de vraag voorgelegd of een rapportage van een recherchebureau wel rechtmatig verkregen bewijs is. Recentelijk heeft de rechter zich over deze vraag gebogen. Laten we deze uitspraak eens onder de loep nemen!

04. maart 2018
De huidige juridische en fiscale systemen zijn nog niet ingespeeld op nieuwe digitale ontwikkelingen, waaronder Bitcoins en andere virtuele ruilmiddelen, blockchain en smart contracts. Voor veel mensen zijn deze ontwikkelingen "een ver van mijn bed show". Maar langzaamaan druppelen de eerste gerechtelijke uitspraken hierover binnen. Recentelijk oordeelde de kantonrechter te Amersfoort over de vraag of "bitcoin mining" een dringende reden was voor een ontslag op staande voet. Nieuwsgierig?
14. februari 2018
Op Valentijnsdag geven geliefden elkaar extra aandacht. Liefde is zeker mooi, maar liefde op het werk kan een werkgever een hoop kopzorgen bezorgen. Wat mag een werkgever hiertegen doen?

26. januari 2018
Tussen werkgever en werknemer is een discussie over een fotorolletje ontstaan. Dit mondde uit in een arbeidsconflict. Dat er een einde aan de arbeidsovereenkomst moest komen, stond buiten kijf. Toch werd deze kwestie aan de kantonrechter voorgelegd.
29. december 2017
2017 is bijna ten einde. Ook de Limburgse kantonrechters hebben zich dit jaar weer kunnen buigen over allerlei soorten arbeidsgeschillen. Uit de 149 gepubliceerde vonnissen heeft Cuijpers Advocatuur vijf interessante uitspraken geselecteerd.

05. oktober 2017
Om te komen tot een redelijke grond voor ontslag, moet een werkgever altijd aannemelijk maken dat herplaatsing binnen redelijke termijn niet mogelijk is. Maar wat als de werkgever zich niet houdt aan deze verplichting?
05. oktober 2017
WAAROM blogt Cuijpers Advocatuur?