Echtscheiding

Het gaat door: koppeling gezag aan erkenning is aangenomen
Echtscheiding · 23. mei 2022
Op 22 maart 2022 werd het wetsvoorstel dat de koppeling van het gezag aan erkenning regelt door de Eerste Kamer aangenomen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de wet en het aangepaste Besluit gezagsregister op 1 januari 2023 in werking treden. Wat houdt deze nieuwe wet precies in?

De Hoge Raad legt uit: gezamenlijk ouderlijk gezag is het uitgangspunt
Echtscheiding · 07. oktober 2020
Op 27 maart 2020 heeft de Hoge Raad beschikt dat gezamenlijk ouderlijk gezag het uitgangspunt is en eenhoofdig gezag de uitzondering. Hoe zit het precies met het ouderlijk gezag?

Scheiden doe je nooit alleen, maar samen met elkaar!
Echtscheiding · 09. februari 2020
Bij een huwelijk moet er van alles geregeld worden: de rechtsvorm van het huwelijk, de datum, de locatie en noem maar op. Maar hoe zit dat bij een echtscheiding? Een echtscheiding vergt ook veel voorbereiding. Is de beslissing genomen om uit elkaar te gaan, dan komen de financiële gevolgen al gauw in beeld. Daar wordt in de praktijk te snel over heen gestapt. Snel en goedkoop een scheiding regelen is risicovol. Samen overleggen is nodig om conflicten in een later stadium te vermijden.