Echtscheiding

Echtscheiding · 07. oktober 2020
Op 27 maart 2020 heeft de Hoge Raad beschikt dat gezamenlijk ouderlijk gezag het uitgangspunt is en eenhoofdig gezag de uitzondering. Hoe zit het precies met het ouderlijk gezag?

Echtscheiding · 09. februari 2020
Bij een huwelijk moet er van alles geregeld worden: de rechtsvorm van het huwelijk, de datum, de locatie en noem maar op. Maar hoe zit dat bij een echtscheiding? Een echtscheiding vergt ook veel voorbereiding. Is de beslissing genomen om uit elkaar te gaan, dan komen de financiële gevolgen al gauw in beeld. Daar wordt in de praktijk te snel over heen gestapt. Snel en goedkoop een scheiding regelen is risicovol. Samen overleggen is nodig om conflicten in een later stadium te vermijden.