huwelijksvermogensrecht

huwelijksvermogensrecht · 11. mei 2020
Hoewel het geen dagelijkse kost is, worden wij in onze praktijk steeds vaker geconfronteerd met het internationale huwelijksvermogensrecht en het echtscheidingsrecht. Geregeld komen wij in aanraking met de begrippen "bruidsgave", "mahr" of "sadaq" in een islamitisch huwelijk. Wat is dit? Hoe moet de bruidsgave worden aangemerkt in de zin van het Huwelijksvermogensverdrag? In het arrest van de Hoge Raad van 20 december 2019 wordt op deze vragen nader ingegaan.

huwelijksvermogensrecht · 25. mei 2019
Op 19 april 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een Limburgse echtscheidingszaak. In deze zaak hebben partijen gedurende het huwelijk nooit uitvoering gegeven aan een in de huwelijkse voorwaarden opgenomen periodiek verrekenbeding. Want hoe zit het ook al weer de stel- en bewijsplicht en het bewijsvermoeden van artikel 1:141 lid 3 BW?