Personen- en familierecht

Een vastgelopen relatie of huwelijk en het ontbinden hiervan gaat in de regel met veel emoties gepaard. Zeker wanneer er kinderen zijn, lopen spanningen vaak hoog op. ‘Wat hebben kinderen nodig?’, is één van de kernvragen die tijdens het proces van ontbinding veel aandacht verdient.

Cuijpers Advocatuur stelt alles in het werk uw zaak tijdens deze turbulente fase van uw leven op een zo natuurlijk mogelijke manier te begeleiden en loodst u door het proces. Met oog voor u, de wederpartij, en uw kinderen.

Ook heeft Cuijpers Advocatuur expertise in huis op het gebied van:

  • Echtscheiding, beëindiging van uw samenlevingsverband en geregistreerd partnerschap voor ondernemers en particulieren;
  • Hoofdverblijf van de kinderen, gezag en zorgregeling;
  • Het ouderschapsplan;
  • Kinder- en partneralimentatie;
  • Verdeling en scheiding van uw gezamenlijke bezittingen en schulden;
  • Erkenning en vaderschap;
  • De verhuizing met kinderen in binnenland of naar het buitenland;
  • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen.

‘Als partners ontbonden, als ouders verbonden, is het vertrekpunt van waaruit gewerkt wordt’


Rechtsbijstand familierecht

Ook voor het personen- en familierecht gelden speciale daarvoor uitgevaardigde kwaliteitseisen en richtlijnen, waaraan het kantoor van Cuijpers Advocatuur voldoet.