· 

Corona op de werkvloer: een update! NOW!

Op 17 maart 2020 besloot het kabinet om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Niet alleen ter bescherming van banen en inkomens, maar ook om de gevolgen voor alle werkgevers (zzp'er, mkb en/of grootbedrijf) op te vangen. Zo wordt de werktijdverkorting-regeling, zoals besproken in de vorige blog van 5 maart 2020, met onmiddellijke ingang vervangen door een andere regeling: de NOW!  Wat houdt de NOW in? 

 

Het kabinet heeft een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) getroffen. De NOW is de vervanger van de werktijdverkorting-regeling. Verwacht een werkgever een omzetverlies van minimaal 20%, dan kan de werkgever bij UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Valt 50% van de omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom. De tegemoetkoming bedraagt 22,5% wanneer 25% van de omzet wegvalt. 

 

UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming maakt het voor de werkgever mogelijk het salaris van werknemers door te betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, mag er in de subsidieperiode geen personeel wegens bedrijfseconomische reden worden ontslagen. 

 

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats, als sprake is geweest van een daling van de loonsom. Achteraf zal worden vastgesteld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest. Is het voorschot te ruim of te beperkt geweest, zal een terugvordering of een nabetaling aan de orde kunnen zijn.

 

De werkgever kan de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. De aanvraag kan per direct bij SZW worden ingediend. Aanvragen van werktijdverkorting die zijn ingediend, maar nog niet zijn behandeld, zullen worden afgewikkeld conform de NOW. 

 

Deze informatie staat vermeld in de Kamerbrief over noodpakket banen en economie van 17 maart 2020

 

Wilt u meer informatie over arbeidsrechtelijke maatregelen vanwege het Coronavirus, bel gerust naar ons kantoor. Een koffie-afspraak heeft u van ons te goed, zodra het Coronavirus is ingedamd.