Nieuws


Vanaf 1 januari 2023 "woonbudget" in alimentatieberekeningen

Op 1 januari 2023 is de Expertgroep Alimentatie met nieuwe aanbevelingen gekomen om de draagkracht voor partneralimentatie op forfaitaire wijze te bepalen. Daarvoor wordt het begrip "woonbudget" ingevoerd. Rechters gaan voor zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie met een woonbudget rekenen. Het woonbudget bedraagt 30 % van het netto inkomen, waaruit alle woonlasten worden betaald.


Wet inwerkingtreding EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Medio november 2021 is er een wetsvoorstel ingediend om de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in het Nederlandse arbeidsrecht op te nemen. Op 1 augustus 2022 moet deze wet in werking treden. Welke wijzigingen gaan er plaatsvinden? 


Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

In Nederland hebben werknemers op dit moment recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van het kind. In de arbeidsovereenkomst of in een cao kunnen andersluidende afspraken hierover worden gemaakt. In 2019 heeft de Europese Unie Richtlijn 2019/1158 aangenomen die lidstaten verplichten tot het invoeren van twee maanden (geheel of gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Zo moet het voor ouders aantrekkelijk worden om ouderschapsverlof op te nemen ter verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders. Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in Nederland in werking. Wat houdt deze wet precies in?


Twee Montfortse ondernemers brengen 'sambal voor het gerecht'

Met trots presenteren Warung Ledeng en Cuijpers Advocatuur een potje "Sambal voor het gerecht". Hoe en waarom zij dit potje bedachten, leest u hier.


Kantoorverplaatsing Cuijpers Advocatuur

Per 1 juli 2021 heeft Desirée Cuijpers haar kantoor in Montfort verruild voor een kantoor aan huis. Ervaringen opgedaan tijdens de lockdown hebben haar daartoe doen besluiten. Volgens Cuijpers zijn werk en privé met een kantoor aan huis beter te combineren. 


Pilot Procedure gezamenlijke toegang ouders tot 1 april 2023

Speciaal voor de Brabantse cliënten van ons kantoor hebben wij nieuws van de Rechtbank Oost-Brabant! Per 01 april 2021 is de pilot Procedure gezamenlijke toegang ouders gestart. Gaat u of bent u als ouders uit elkaar en wilt u graag afspraken met elkaar maken, maar lukt dat niet over alle onderwerpen? Dan is deze pilot misschien iets voor u! 


Boek Lefwijf

 

Op 2 oktober 2020 is het zover. Dan verschijnt het boek "Lefwijf". Dit boek bevat vijftig verhalen van vijftig vrouwen over hun eigen lefmoment. Alle verhalen zijn samengebracht door Lucinda Douglas. En trots kunnen wij vermelden dat wij aan dit boek hebben meegeschreven. Hoe ons verhaal in dit prachtige boek is gekomen? 


Herijking ouderschap

In de afgelopen jaren zijn de maatschappelijk opvattingen over het ouderschap erg veranderd. Tegenwoordig groeien steeds meer kinderen op in meeroudergezinnen. Ook de medische mogelijkheden om mensen met een kinderwens te helpen bij het vormen van een gezin, daarbij onder meer denkende aan het draagmoederschap, zijn toegenomen. De huidige wetgeving is hierop nog niet toegespitst. Daar komt binnenkort verandering in. Er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving om het familierecht beter te laten aansluiten bij deze ontwikkelingen in de samenleving. 


Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Op 1 januari 2019 bestaan er meer dan 230.000 vof's, maatschappen en/of commanditaire vennootschappen in Nederland. Deze constructies worden vaak gebruikt in het MKB, agrarische sector en dienstverlening. Maar deze wet- en regelgeving dateert nog van 1838. Tijd voor een nieuw en modern jasje. Op 21 februari 2019 ligt het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen ter consultatie.


Slapende dienstverbanden

Slapende dienstverbanden na langdurige arbeidsongeschiktheid is een maatschappelijk probleem geworden. Er zijn landelijk duizenden slapende dienstverbanden. Hoewel er in de politiek bij werkgevers is aangedrongen deze slapende dienstverbanden snel te beëindigen en de transitievergoedingen uit te keren, gebeurt dit in de praktijk niet. De rechtsontwikkeling is erbij gebaat dat de Hoge Raad zich hierover uitlaat en dat er een richtinggevende uitspraak komt die op alle slapende dienstverbanden toepasbaar is. 


Consultatie wetsvoorstel tot recht op onbereikbaarheid

Werken in een 24-uurseconomie heeft gevolgen voor het recht op ongestoorde vrije tijd. Door de komst van smartphone en tablet zijn werknemers dag en nacht bereikbaar. Werkgevers gaan er vanuit dat hun mails en telefoontjes direct worden beantwoord. Tijd om tot rust te komen zit er voor werknemers niet meer in. Dit moet aan banden worden gelegd! Bijvoorbeeld door een beroep te kunnen doen op het recht van onbereikbaarheid. Het wetsvoorstel tot het recht op onbereikbaarheid ligt nu ter consultatie.


Het internationale huwelijksvermogensrecht

Op 29 januari 2019 treedt de EU Verordening Huwelijksvermogensstelsels in werking. Deze verordening is van toepassing op internationale huwelijken die na 29 januari 2019 zullen plaatsvinden. Ook geldt de verordening voor rechtskeuzes van na die datum! Wat betekent dit voor u en het internationale huwelijk? 


Consultatie wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) gaat op de schop! Volgens een evaluatie van de Wvps bleek dat er beperkt gebruik werd gemaakt van de mogelijkheden die deze wet biedt. Om deze reden werd op 10 december 2018 een wetsvoorstel ter consultatie ingediend. Dit wetsvoorstel wenst de positie van ex-echtgenoten bij scheidingen na 1 januari 2021 beter te regelen. 


Uniform Hulpaanbod deel 2

Vanaf 01 januari 2019 heeft de rechtbank Limburg een nieuwe aanpak in vechtscheidingen. Wat houdt deze aanpak precies in? 


WIEG

Vanaf 1 januari 2019 treedt de WIEG in werking. De achterliggende doelstellingen zijn de band tussen ouder en kind beter te ontwikkelen en de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast kunnen ouders hun zorgtaken beter verdelen.  


Pilot Uniform Hulpaanbod

Als een echtscheiding of relatiebreuk gepaard gaat met acties die bedoeld zijn om vooral de ander te schaden en te kwetsen, spreekt men over een vechtscheiding. De kinderen worden in dit conflict ingezet of lijden er enorm onder. De Rechtspraak wil vechtscheidingen voorkomen.


Het rapport "Scheiden ... en de kinderen dan"

Op 22 februari 2018 presenteerde André Rouvoets het rapport "Scheiden ... en de kinderen dan". In dit rapport staan nieuwe ideeën hoe met problematische (v)echtscheidingen moet worden omgegaan. Dat ouders uit elkaar gaan en niet meer bij elkaar wonen is voor een kind al ingrijpend genoeg. Maar als ouders niet in staat zijn om samen op een goede manier uit elkaar te gaan - en dus de strijd met elkaar aangaan - kan het kind de dupe van de scheiding worden, met alle schadelijke gevolgen van dien. 


Gezinsadvocaat: een haalbare kaart?

Al jaren bestaat er een dringende behoefte om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. In 2016 wordt de term 'gezinsadvocaat' voor het eerst gebruikt in het rapport 'Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur".  Een kerngroep bestaande uit 15 professionals - advocaten, rechters, psychologen en een vertegenwoordiger van de Kinderombudsman - werkt deze echtscheidingsspecialist nieuwe stijl verder uit. Maar wat gaat een 'gezinsadvocaat' eigenlijk doen? Wat is nieuw(s) in 2018?

Op 1 januari 2018 treden nieuwe wetten in werking. Cuijpers Advocatuur heeft een aantal nieuwe wetten eruit gelicht.