WIEG

Per 01 januari 2019 treedt de WIEG gefaseerd in werking. Met de komst van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof - waarvoor WIEG staat - wordt de periode van kraamverlof verlengd van twee naar vijf dagen. 

 

Het geboorteverlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de eerste dag na de bevalling. Het geboorteverlof wordt naar de wens van de werknemer worden vastgesteld en kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 

 

Als de werknemer het geboorteverlof heeft opgenomen, heeft hij recht op aanvullend geboorteverlof ter hoogte van vijf maal de arbeidsduur per week. Dit verlof is op te nemen binnen zes maanden vanaf de eerste dag na de bevalling. De werkgever mag dit verlof niet weigeren. Heeft de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, dan mag hij in overleg met de werknemer wel de spreiding van het verlof inroosteren. Dit verlof wordt door UWV betaald. De werknemer krijgt 70% van zijn loon, met een maximum van 70% van het maximaal dagloon. Inwerkingtreding is voorzien per 01 juli 2020, omdat UWV die tijd nodig heeft om haar systemen aan te passen. 

 

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt verlengd, namelijk van vier weken naar zes weken met een uitkering van 100% van het dagloon. De verlenging treedt in op 01 januari 2019 en geldt ten aanzien van de kinderen van wie de feitelijke opneming in het gezin op of na 01 januari 2019 plaatsvindt. 

 

Deze extra geboorteverloven zijn geïmplementeerd in de Wet arbeid en zorg. Heeft u hierover vragen, dan kunt u ons gerust bellen voor een koffie-afspraak. 

 

Foto: Pixabay