Pilot bij Rechtbank Oost-Brabant:

Procedure gezamenlijke toegang ouders

Speciaal voor de Brabantse cliënten van ons kantoor hebben wij nieuws van de Rechtbank Oost-Brabant! 

 

Sinds 1 april 2021 loopt er een pilot bij de Rechtbank Oost-Brabant: "Procedure gezamenlijke toegang ouders". Deze pilot is bedoeld voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn en samen de onderwerpen waarover zij het niet eens zijn aan de rechter voor te leggen. Het gaat om ouders die er wel samen uit willen komen en waarvan de advocaten ook verwachten dat dit lukt met een snelle tussenkomst van de rechter. Doel van deze pilot is om bij (echt)scheiding de ouderrelatie niet te laten escaleren, zodat schade aan de kinderen kan worden voorkomen. Als ouders moet u blijven samenwerken, ook al bent uit elkaar. De strijd tussen ouders verhardt niet, hetgeen beter voor de kinderen is. 

 

Werkwijze in het kort:

Van de advocaten wordt verwacht dat ouders één of meer viergesprekken houden om alle onderwerpen, waaronder: 

  • het ouderlijk gezag;
  • de hoofdverblijfplaats van de kinderen;
  • de zorg- en omgangsregeling over de kinderen;
  • de informatie- en consultatieverplichting over de kinderen;
  • de kinder- en/of de partneralimentatie;
  • de woning;
  • de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap of eenvoudige gemeenschap van ongecompliceerde aard;

in onderling overleg proberen te regelen. Lukt dit niet, dan kunnen ouders gezamenlijk naar de rechter gaan. Ouders vullen samen een deelnameformulier in. Het deelnameformulier wordt vervolgens door een gezamenlijke advocaat, of twee advocaten gezamenlijk ondertekend en bij de rechtbank ingediend. In het deelnameformulier geven ouders aan waar zij het over eens zijn en waarover niet. Ook wordt op het deelnameformulier aangegeven waar zij het op de zitting over willen hebben. Ouders krijgen binnen vijf werkdagen na indiening van het deelnameformulier bericht van de rechtbank of zij mogen deelnemen. 

 

Procedure in het kort:

Ouders die mogen deelnemen aan deze procedure mogen binnen vier tot zes weken nadat de zaak aanhangig is op de zitting komen. De zittingen vinden op dinsdagen en vrijdagen plaats. Ouders betalen het griffierecht dat zou gelden als zij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding zouden indienen. 

 

De zitting is nooit digitaal. De behandeling van de zaak vindt plaats in een zittingszaal. Om het gesprek tussen de rechter, de ouders en de hulpverlening actief en meer gezamenlijk te laten zijn, is de opstelling in de zittingszaal aangepast. Ouders en hun advocaten zitten in een driehoeksopstelling (hoefijzervorm).

 

Alleen ouders, de advocaten (of een gezamenlijke advocaat(-mediator) of een gezinsadvocaat), de rechter en de griffier zijn tijdens de zitting aanwezig. De advocaten, de rechter en de griffier dragen dan ook hun toga. De rechter kan ook andere personen uitnodigen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, iemand van de hulpverlening of een casushouder. De rechtbank informeert de Raad voor de Kinderbescherming standaard dat een zaak wordt behandeld. De Raad voor de Kinderbescherming kan altijd op eigen initiatief besluiten de zitting bij te wonen. Tijdens de zitting zijn pleitaantekeningen niet toegestaan. Tijdens  de zitting onderzoekt de rechter actief wat ouders en hun kinderen nodig hebben om uit het ouderschapsconflict te komen. De rechter kan schikkingshandelingen begeleiden, of een voorlopig oordeel of beslissing geven, de zaak doorverwijzen naar de hulpverlening etc. Komen de ouders er niet uit, voert de rechter de regie op het vervolgtraject, zodat de ouders in de tijd tot een volgende zitting of beschikking kunnen werken aan concrete stappen naar een gezamenlijke oplossing. De tussenbeschikking is bindend. Ouders kunnen in hoger beroep gaan. Ouders kunnen zelf tot aan het einde van het (vervolg)gesprek aangeven dat de procedure willen omzetten in een procedure op tegenspraak. Daarna niet meer. Bij een omzetting naar een procedure op tegenspraak volgt een naheffing van het griffierecht tot het bedrag dat de ouders verschuldigd zijn voor een normale echtscheidingsprocedure.

 

Hoe zit het met het horen van minderjarige kinderen?

De rechter kan de kinderen de mogelijkheid bieden om een steunfiguur mee te nemen naar het gesprek met de rechter. Een steunfiguur is een persoon waarbij het kind zijn hart kan luchten, maar die niet betrokken is bij het geschil. De kinderen worden door de rechter gehoord op een andere dag dan de dag waarop de ouders bij de rechter komen. Het kan zijn dat kinderen jonger dan 12 jaar voor een kindsgesprek worden uitgenodigd. 

 

Duur van de pilot:

Deze pilot duurt tot 1 april 2023. 

 

Interesse?

Woont u in het arrondissement Oost-Brabant? Gaat u of bent u als ouders uit elkaar en wilt u graag afspraken met elkaar maken, maar lukt dat niet over alle onderwerpen? Dan kunnen wij samen met u dit traject doorlopen. Neem gerust contact met ons op voor de ins en outs. Wij begeleiden u tijdens dit traject.

 

Meer informatie:

Zie voor meer informatie www.rechtspraak.nl of download hieronder het procesreglement Gezamenlijke toegang ouders, veel gestelde vragen en antwoorden over de Procedure gezamenlijke toegang, de Handleiding procedure gezamenlijke toegang ouders voor advocaten en het Deelnameformulier. 

Download
Deelnameformulier-Procedure-Gezamenlijke
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
procedure-GTO-handleiding-advocaten.pdf
Adobe Acrobat document 207.2 KB
Download
procesregels-procedure-gezamenlijke-toeg
Adobe Acrobat document 284.3 KB
Download
QA-advocatuur-DH-25-maart-2021.pdf
Adobe Acrobat document 143.8 KB