· 

Het gaat door: koppeling gezag aan erkenning is aangenomen

Op 22 maart 2022 werd het wetsvoorstel dat de koppeling van het gezag aan erkenning regelt door de Eerste Kamer aangenomen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de wet en het aangepaste Besluit gezagsregister op 1 januari 2023 in werking treden. Wat houdt deze nieuwe wet precies in? 

 

Koppeling gezag aan erkenning:

Bij erkenning van een kind worden beide ouders automatisch belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dat is nu niet zo. Na erkenning van een kind moeten ouders samen (digitaal of door het insturen van een formulier) de griffier van de rechtbank verzoeken om in het gezagsregister aan te tekenen dat ouders het gezag over hun kind gezamenlijk uitoefenen. Dit gaat dus mogelijk per 1 januari 2023 veranderen.

 

Uitzonderingen zijn mogelijk:

De wet maakt wel een aantal uitzonderingen op de koppeling van het gezag aan erkenning. Zo treedt het gezamenlijk gezag in de volgende situaties niet in:

 

a) Als al een voogd met het gezag belast is. Dat is in de situatie waarin de rechter het gezag van de geboortemoeder heeft beëindigd.

 

b) Een voorziening in het gezag over een kind is komen te ontbreken. Als een kind geboren wordt uit een minderjarige moeder, is de moeder onbevoegd tot het gezag. Er kan dan geen gezamenlijk ouderlijk gezag ontstaan. Op het tijdstip dat de minderjarige moeder meerderjarig wordt, krijgt zij op grond van artikel 1:253b lid 2 BW het gezag. Als de meerderjarige vader het kind inmiddels heeft erkend, ontstaat voor de vader op grond van artikel 1:251b BW op dat moment het gezamenlijk ouderlijk gezag. 

 

c) De erkenner heeft eerder het gezag over het kind uitgeoefend. Bijvoorbeeld als twee met elkaar gehuwde vrouwen gezamenlijk het gezag uitoefenden over een kind, waarbij de duomoeder niet de juridische moeder van het kind is (artikel 1:253sa BW). Als dat gezag van de duomoeder door de rechter is beëindigd, dan leidt een latere erkenning door de duomoeder niet alsnog tot gezamenlijke gezagsuitoefening. 

 

d) De ouder die het gezag heeft oefent dit gezamenlijk met een ander dan een ouder uit. Bijvoorbeeld als een alleenstaande moeder op grond van artikel 1:253t BW de rechter met succes heeft verzocht om het gezag over haar kind samen met een ander uit te oefenen. Wordt het kind alsnog erkend door de verwekker of een andere persoon, dan brengt dit geen wijziging in het door de rechter toegewezen gezamenlijk  gezag op grond van artikel 1:253t BW teweeg. 

 

Verder heeft artikel 1:251b BW nog twee uitzonderingen opgenomen:

  • De geboortemoeder en de erkenner kiezen er samen voor om het gezamenlijk gezag niet te laten intreden. Dit moet middels een gezamenlijke verklaring. 
  • Als de erkenning wordt gedaan nadat de rechter daarvoor vervangende toestemming heeft verleend, treedt het gezamenlijk gezag niet automatisch in. Wil de erkenner ook gezamenlijk  gezag, dan zal hij daartoe een apart verzoek bij de rechter moeten doen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het gezamenlijk gezag of het eenhoofdig ouderlijk gezag? U kunt altijd bellen voor een afspraak. 

 

Bron:

EB 2022/33, Koppeling gezag aan erkenning gaat door, mr. E.C.C. Punselie. 

 

Foto:

Luda Kot via Pixabay