Liefdesrelaties op het werk: wat te doen?

In principe mag een werkgever zich niet bemoeien met het liefdesleven en liefdesrelaties van werknemers. Een werkgever kan relaties niet verbieden. Dit behoort tot het privéleven, dat door de Grondwet beschermd wordt. Wel kan de werkgever van de werknemers verlangen dat de werknemers hun liefdesrelaties melden. Deze afspraak kan bijvoorbeeld in een Huishoudelijk Reglement worden opgenomen. Door de werknemers hiervoor te laten tekenen, moeten zij zich aan deze afspraak houden. 

 

Bloeit de liefde tussen twee werknemers op, dan kan de werkgever ingrijpen als de arbeidsverhouding ernstig verstoort raakt of dreigt te raken. Op grond van zwaarwegende redenen kan de werkgever de tortelduifjes uit elkaar halen door één van hen over te plaatsen naar een andere afdeling of een andere vestiging. 

 

Komt de liefde van één kant, dan kan al gauw sprake zijn van ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. In deze situatie moet een werkgever juist ingrijpen. Hij kan de werknemer wijzen op zijn grensoverschrijdende houding en hem hiervoor schriftelijke waarschuwingen geven. De werknemer kan worden gewezen op de Gedragscode of Huisreglement waarin ongepaste en ongeoorloofde gedragingen zijn verboden. Belangrijk is om deze Gedragscode consequent uit te dragen en strikt te handhaven. Houden de ongepaste en ongeoorloofde gedragingen niet op, dan kan gegrepen worden naar een zwaarder middel. Gedacht wordt aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 

 

Wat als een werknemer een liefdesrelatie heeft met een concurrent of zakelijke relatie van de werkgever? Terecht kan de werkgever bevreesd zijn dat deze werknemer concurrentie- of bedrijfsgevoelige informatie deelt met zijn geliefde. In zo'n geval is het belangrijk dat de werknemer de werkgever op de hoogte stelt van deze 'verboden' liefde. Samen kan er gekeken worden om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. 

 

Heeft u één van deze situatie aan de hand? En merkt u dat de werkprestaties en/of collega's op de werkvloer hieronder lijden? Neem gerust contact met ons op. Met liefde en passie bekijken wij hoe wij deze situatie voor u werkbaar kunnen maken en houden! 

 

Foto: Pixabay

Bron: Xpert HR