Uitspraak in the picture: Dispuut fotorolletje!

In 1995 heeft een Dutch-batter foto's gemaakt van doodgeschoten moslims in Srebenica. 

 

Bij het ontwikkelen van het fotorolletje waren alle foto's mislukt. Werknemer, die een succesvol top-onderzoeksjournalist is, deed onderzoek naar de vraag of Ministerie van Defensie de foto's met opzet of door een menselijke fout waren mislukt. Daartoe heeft werknemer samen met een collega reconstructies uitgevoerd. Bij de tweede reconstructie zijn zij er achter gekomen dat de ontwikkeling van de foto's door een menselijke fout waren mislukt.

 

In 2015 wilde de VPRO een jubileum-uitzending maken over Srebenica. Werknemer en zijn collega hebben toen nog een keer alle scenario's van het ontwikkelen van de foto's onderzocht. Weer kwamen zij tot de conclusie dat er toch sprake was van een menselijke fout.

 

Tussen VPRO en werknemer is toen een geschil ontstaan over het wel of niet uitzenden van de tweede reconstructie. De eindredacteur heeft besloten om de tweede reconstructie NIET in de uitzending mee te nemen. De werknemer daarentegen vond het in het belang van journalistieke integriteit om de door hem ontdekte info WEL uit te zenden. Dit heeft ertoe geleid dat werknemer ziek is geworden. Uiteindelijk waren VPRO en werknemer het eens om de arbeidsrelatie te beëindigen.

 

Partijen hebben de kwestie vervolgens aan de kantonrechter voorgelegd. Ze konden het niet eens worden over de vraag of aan werknemer een billijke vergoeding verschuldigd is. De kantonrechter vond dat VPRO onzorgvuldig had gehandeld. Bijkomende omstandigheden waren dat fouten zich opstapelden. VPRO had drie externe collega's geconsulteerd buiten werknemer om. Hem werd dus de kans ontnomen om zijn kant van het verhaal te doen. Verder had VPRO werknemer niet laten weten dat de eindredacteur een berisping had gekregen. Pas maanden later heeft VPRO dit aan werknemer laten weten. Daar kwam bij dat de hoofdredacteur ondanks herhaalde verzoeken van werknemer geen standpunt omtrent deze kwestie had ingenomen. Werknemer had dit nodig voor de Programmaraad van de VPRO. Daardoor is werknemer de mogelijkheid ontnomen om de zaak aan de Programmaraad voor te leggen. Deze fouten kunnen VPRO verweten worden.

 

Al met al is er laakbaar jegens werknemer gehandeld, waardoor de arbeidsverhouding ernstig verstoord is geraakt. Naast de transitievergoeding van EUR 38.000,- bruto, werd VPRO veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding van EUR 154.024,- bruto. Ook was er volgens de kantonrechter ruimte voor een immateriële vergoeding van EUR 10.000,- netto. Deze immateriële vergoeding had geen punitief karakter, maar deed recht aan de situatie dat door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van VPRO een einde aan een vast dienstverband kwam. 

 

Conclusie: werkgever is verantwoordelijk om vooraf na te denken over hoe hij met werknemers moet omgaan. Natuurlijk gaat er weleens wat fout. Maar dan moeten excuses voldoende zijn. Duidelijk is dat werkgever en werknemers altijd met elkaar in gesprek moeten blijven en elkaar op de hoogte moeten houden van de stappen die worden ondernomen om een conflict op de werkvloer op te lossen.

 

Wilt u meer weten over deze uitspraak en de berekening van de billijke vergoeding, transitievergoeding en immateriële (schade)vergoeding? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zetten uw zaak in the picture!

 

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2018:100

Foto: Pixabay