Herplaatsing: hoe zat dat ook alweer?

De herplaatsingsverplichting is een inspanningsverplichting. Door deze verplichting aan de laars te lappen, is het een werkgever duur komen te staan. Wat was namelijk het geval? 

 

De zaak:

 

De werkgever heeft UWV verzocht om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. UWV heeft deze toestemming verleend. UWV achtte het voldoende aannemelijk dat er voor de werknemer binnen het bedrijf van de werkgever geen herplaatsing mogelijk was. Er waren wel twee functies beschikbaar, die de werknemer zou kunnen vervullen. Maar deze functies waren niet passend voor de werknemer, gelet op het lagere salaris, de functie-eisen en het opleidingsniveau.

 

De werknemer was het hier niet mee eens. Bij de kantonrechter heeft de werknemer verzocht om vernietiging van de opzegging en herstel van de arbeidsovereenkomst. Mocht de kantonrechter anders oordelen, dan wilde de werknemer een billijke vergoeding van € 15.000,- bruto en een ontheffing van zijn concurrentiebeding.

 

De kantonrechter toetste eerst of er voldoende bedrijfseconomische redenen waren en of er voldaan was aan het afspiegelingsbeginsel. Daarna onderzocht de kantonrechter of de werkgever zich heeft ingespannen om de werknemer te herplaatsen. In het kader van het goed werkgeverschap moet de werkgever de werknemer hierbij betrekken en met hem overleggen over eventuele passende functies. In deze zaak heeft de werkgever verzuimd de herplaatsingsmogelijkheden te onderzoeken. Daarnaast heeft de werkgever de werknemer niet betrokken. De werkgever had geen contact met de werknemer over de opzegging van zijn arbeidscontract en over de herplaatsing. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever zich niet van zijn beste kant heeft laten zien.

 

De werkgever probeerde zich nog hieruit te redden door te zeggen dat het 'volstrekt helder' was dat herplaatsing niet mogelijk was. Overleg met de werknemer was volgens de werkgever niet nodig. De kantonrechter maakte hiermee korte metten! Een passende functie hoeft niet een gelijksoortige functie te zijn. Een moeilijke functie kan met eventuele scholing mogelijk zijn. Ook een makkelijke functie kan passend zijn. Op deze punten is de werkgever niet met de werknemer in gesprek gegaan. Daardoor heeft de  werkgever onvoldoende herplaatsingsinspanningen verricht. De arbeidsovereenkomst is dan ook in strijd met artikel 7:669 lid 1 BW opgezegd. 

 

Tijdens de procedure werd het de kantonrechter duidelijk dat de arbeidsovereenkomst niet meer te herstellen was. Partijen stonden namelijk als kemphanen tegenover elkaar. Daarom heeft de kantonrechter besloten om aan de werknemer een billijke vergoeding van € 15.000,- bruto toe te kennen. De kantonrechter vond dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door geen herplaatsingsinspanningen te verrichten. 

 

Moraal van het verhaal:

 

Deze zaak laat zien dat de kantonrechter de herplaatsingsverplichting erg serieus neemt. Komt de werkgever deze inspanningsverplichting niet na, dan wordt dit bestraft met een billijke vergoeding.

 

Werkgevers, onderschat deze herplaatsingsverplichting niet! Ga altijd met de werknemer in gesprek over de herplaatsing. Ook al gaat het om een lichtere of zwaardere functie. Onder omstandigheden kan deze namelijk wel passend zijn. 

 

Foto: Pixabay  

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:3140

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0