Werkwijze

Cuijpers Advocatuur adviseert en begeleidt u bij verschillende juridische vragen op het gebied van arbeids-, personen- en familierecht, jeugdrecht en contractenrecht. Samen met u zoekt Cuijpers Advocatuur naar duurzame oplossingen die een evenwicht vormen tussen de zakelijke en emotionele kant van uw zaak.

Het streven is om alles zo goed mogelijk in onderling overleg tussen partijen te regelen. Desirée Cuijpers heeft ervaring met het voeren van procedures bij de Kantonrechter, de Rechtbank en het Gerechtshof. Zij staat u bij, volgt de procedure voortvarend en nauwlettend, informeert u helder over de stand van zaken rondom de procedure en vertegenwoordigt u op gedegen wijze.

 Desiree Cuijpers: “Een goed eindresultaat begint met een gesprek vooraf. Als uw (toekomstige) advocaat inventariseer ik uw juridische vragen en/of problemen en geef ik u een eerste advies over uw juridische positie. Ook financiële aspecten worden met u besproken. Niet alleen uw zaak is inhoudelijk belangrijk, als cliënt moet u op de hoogte zijn gesteld van rand voorwaardelijke aspecten. Heeft u een conflict of bent u in een gerechtelijke procedure verwikkeld geraakt? Dan kijken we samen naar kansen, risico’s  en een duurzame oplossing.”

Second opinion?

Wilt u een tweede visie over een zaak? Dat kan! Ons kantoor geeft second opinion. Omdat juridische termijnen onherroepelijk kunnen verstrijken verzoeken wij u met het aanvragen hiervan niet te lang te wachten.

Ons team

Desirée Cuijpers

Advocaat

“Mijn motivatie voor het beroep van advocate staat gelijk aan werken met passie en bevlogenheid. Ik wil er graag met recht van betekenis voor mijn klanten zijn, en samen met hen werken aan het gewenste resultaat of oplossing. Ik wil helpen, zodat mensen ’s nachts lekker kunnen slapen, zonder dat ze over hun problemen of andere pijnpunten met werknemers, werkgevers, business partners, familieleden en/of kinderen moeten nadenken.

Het geeft voldoening wanneer ik bevlogen werknemers aan succesvolle werkgevers kan (blijven) binden of wanneer het lukt arbeidsverhoudingen tot ieders tevredenheid te ontbinden, want ook hier is een goed gevoel na afloop van belang. Het geeft mij energie om mensen te helpen met elkaar in goede verbinding te blijven staan, omwille van hun kinderen, ook al is hun relatie of huwelijk ontbonden.

Binden, verbinden en ontbinden zijn mijn kernwoorden, waardoor ook ik tegenslag de baas kan. In alle gevallen geldt: de mens staat centraal. Als advocaat schenk ik oprechte aandacht aan u, als zijnde mijn klant of aan uw onderneming.

Ik bied bewuste aandacht op díe momenten die voor u belangrijk zijn, te beginnen met een vriendelijk woord en een luisterend oor. Ik neem de tijd, zodat ik precies weet wat er in u omgaat, wat úw belangen zijn en niet anders.”

Desirée Cuijpers - Advocaat

Shaunie Berger

Juridische rechterhand

Per 01 oktober 2022 trad Shaunie Berger LL.B als juridische rechterhand in dienst bij Cuijpers Advocatuur. Van oktober 2020 tot april 2021 heeft Shaunie bij Cuijpers Advocatuur onder begeleiding van Desirée  een afstudeerstage gelopen. De scriptie "Een onderzoek naar de interpretatie en toepasselijkheid van Richtlijn 2001/23/EG naar he behoud van de rechten van werknemers bij een overgang van onderneming" werd door Hogeschool Zuyd beoordeeld met een 9!

Daarna is Shaunie Nederlands recht gaan studeren aan de Universiteit Maastricht. In haar vrije tijd werkte Shaunie op een middelgroot advocatenkantoor om verdere kennis, ervaring en inspiratie in de advocatuur op te doen. Enthousiast is Desirée dan ook dat Shaunie heeft besloten de opgedane kennis, ervaring en inspiratie voort te zetten bij Cuijpers Advocatuur.

Shaunie Berger - Juridische rechterhand

Algemene kantoorinfo

Arbeidsrecht / Lid beroepsgroep:

In 2014 heeft Desirée Cuijpers de specialisatieopleiding Arbeidsrecht bij de Grotius Academie met goed gevolg afgerond. Cuijpers Advocatuur is aangesloten bij VAAAL (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Limburg) en VvA (Vereniging van Arbeidsrecht). Voor het arbeidsrecht gelden speciale kwaliteitseisen waaraan het kantoor van Cuijpers Advocatuur voldoet.

Familierecht:

Ook voor het personen- en familierecht gelden speciale kwaliteitseisen waaraan het kantoor van Cuijpers Advocatuur voldoet. Daarnaast houdt Cuijpers Advocatuur zich aan de Gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht (Wet op de Rechtsbijstand).

Download: Gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht

Arbeidsrecht / Lid beroepsgroep:

Desirée Cuijpers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht (en internationaal arbeidsrecht);
  • Personen- en familierecht (en internationaal recht);
  • Verbintenissenrecht;

Deze registratie verplicht haar elk kalender jaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advcoaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Thank you!

Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Uw zaak,
onze expertise