Internationaal recht

Internationaal Recht regelt de wetten en regels aan welke alle landen zich dienen te houden. Wie naar een ander land gaat, krijgt dientengevolge met de wetten en regels van het betreffende land te maken. Het spreekt voor zich dat de wetten en regels van dit land nageleefd dienen te worden.

Internationale rechtspraak is gebaseerd op beginselen en verdragen van het Internationaal Recht. Internationaal Recht is, gezien de vele veranderingen wereldwijd, enorm in beweging. Gezien de dynamiek hiervan is het niet ondenkbaar dat ook u met Internationaal Recht te maken krijgt.

Is dit het geval? Cuijpers Advocatuur voorziet u binnen het Internationaal Recht op de volgende gebieden van juridisch advies:

  • Recht over de grens: juridische grensarbeiders;
  • Echtscheiding en de gevolgen daarvan;
  • Kinderontvoering.

Thank you!

Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Uw zaak,
onze expertise