Contractenrecht

Overeenkomsten, we sluiten ze vrijwel dagelijks. Wanneer een contract is gesloten, vloeit daaruit de plicht voort om iets te doen. Immers, de gekochte machine, installatie of producten moet worden geleverd en koopsommen betaald. Vanzelfsprekend gaan partijen er van uit dat afspraken worden nagekomen. Maar wat als het dan toch fout gaat?

Hetzelfde geldt voor ‘de kleine zwarte lettertjes’, oftewel de Algemene Voorwaarden.   Ook deze zijn aan regels gebonden. Vaak wordt verondersteld dat Algemene Voorwaarden bindend zijn. Maar wat wanneer juist deze voorwaarden niet goed zijn of foutief geformuleerd?

Cuijpers Advocatuur is gespecialiseerd in het opstellen van of advies over:

  • Koopovereenkomsten
  • Algemene voorwaarden
  • Wanprestatie/non-conformiteit
  • Incasso’s van vorderingen en het voeren van incassoprocedures.

Hippisch recht

Een bijzondere tak van sport op het gebied van contractenrecht is het hippisch recht. Heeft u een vraag over de aankoop of verkoop van uw paard of verborgen gebreken, dan kan Cuijpers Advocatuur juridische bijstand bieden.

Thank you!

Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Uw zaak,
onze expertise