Privacy

Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur (hierna: Cuijpers Advocatuur), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Cuijpers Advocatuur respecteert de privacy van personen over wie Cuijpers Advocatuur informatie ontvangen. Cuijpers Advocatuur behandelt ontvangen informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leest u hoe uw informatie wordt verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

Privacyverklaring

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie Cuijpers Advocatuur in het kader van de juridische dienstverlening persoonsgegevens verwerkt. Personen van wie Cuijpers Advocatuur persoonsgegevens in het kader van de juridische dienstverlening verwerkt zijn:

 • onze (potentiële) cliënten, relaties en doorverwijzers;
 • contactpersonen van cliënten, relaties en doorverwijzers;
 • contactpersonen van potentiële cliënten, relaties en doorverwijzers;
 • bezoekers van onze website www.cuijpers-advocatuur.nl; 
 • personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie Cuijpers Advocatuur persoonsgegevens verwerken in het kader van de dienstverlening.

Persoonsgegevens

Cuijpers Advocatuur verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Zo worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • voornamen en achternaam;
 • geboortedatum;
 • BSN;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer en/of faxnummer;
 • Mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier en het versturen van het contactformulier via deze website  - mits u na deze handeling cliënt wordt van Cuijpers Advocatuur - in correspondentie en telefonisch;

Dienstverlening

Om u van dienst te kunnen zijn, heeft Cuijpers Advocatuur uw naam en contactgegevens nodig. Op grond van de wet en de Gedragsregels van Advocaten dient Cuijpers Advocatuur u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag waar de dienstverlening van Cuijpers Advocatuur betrekking op heeft, heeft Cuijpers Advocatuur ook uw BSN en/of uw bankrekeningnummer nodig. Het kan zijn dat Cuijpers Advocatuur voor het verlenen van diensten bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens moet verzamelen. In dat geval vraagt Cuijpers Advocatuur toestemming voor de verzameling van dergelijke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Social Media

Cuijpers Advocatuur is op verschillende social media te vinden, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Cuijpers Advocatuur heeft tevens een professionele website. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u Cuijpers Advocatuur benaderd met de intentie om klant te worden via deze website.

 

Cookies

Cuijpers Advocatuur gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk op uw privéleven maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Cuijpers Advocatuur gebruikt zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kan Cuijpers Advocatuur  de website www.cuijpers-advocatuur.nl optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cuijpers Advocatuur verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit wordt eerst getoetst aan onze wettelijke plicht tot geheimhouding. Daarnaast verstrekt Cuijpers Advocatuur persoonsgegevens aan onze partners, zodat zij gegevens voor Cuijpers Advocatuur kunnen verwerken, op basis van instructies van Cuijpers Advocatuur en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder partners wordt onder meer verstaan de websitebeheerder en Stichting Derdengelden Cuijpers Advocatuur. Cuijpers Advocatuur maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

 

Bewaartermijn

Cuijpers Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op Cuijpers Advocatuur rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Het beleid van Cuijpers Advocatuur bepaalt dat uw dossier en daarmee uw persoonsgegevens 7 jaren worden bewaard. De ervaring is dat cliënten na jaren nog gegevens opvragen uit hun dossier of dat er andere zaken volgend waarin het noodzakelijk is over die gegevens te beschikken. Cuijpers Advocatuur mag niet tegen cliënten of voormalige cliënten optreden, uitzonderingen daargelaten. Om dit te controleren blijft Cuijpers Advocatuur daarom uw naam, geboortedatum, bewaren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cuijpers Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij Cuijpers Advocatuur een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ cuijpers-advocatuur.nl 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Cuijpers Advocatuur u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan uw paspoort of ID-kaart) paspoortnummer of ID-kaartnummer en BSN zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Cuijpers Advocatuur reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Mocht Cuijpers Advocatuur iets meer tijd nodig hebben, dan laat Cuijpers Advocatuur dit aan u weten.

 

Cuijpers Advocatuur wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Cuijpers Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom neemt Cuijpers Advocatuur passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Cuijpers Advocatuur. U kunt uw mail sturen naar info@cuijpers-advocatuur.nl

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een mail met uw vraag naar info@cuijpers-advocatuur.nl

Cuijpers Advocatuur

Op 1 juli 2017 startte Desirée Cuijpers haar solopraktijk Cuijpers Advocatuur in Montfort. Inmiddels is Cuijpers Advocatuur niet alleen een groeiend begrip in de regio Midden-Limburg, maar ook daarbuiten. Desirée verleent met haar hart en ziel juridische bijstand aan mensen, niet aan kapitaal. 

 

Wilt u kennis maken met Desirée? Neem dan contact met haar op. Zij nodigt u graag uit voor een kop koffie of thee op haar kantoor in Montfort.