Pilot UHA

Bij een vechtscheiding is hulpverlening nodig en betekenisvol. Het Uniform Hulpaanbod kan ouders versneld doorverwijzen naar een hulpverleningstraject. Tijdens de zitting vult de rechtbank een formulier in. Dit formulier gaat naar de Raad voor de Kinderbescherming. Deze onderzoekt binnen twee weken of er al dan geen contra-indicaties zijn. Zijn er geen contra-indicaties, dan wordt het formulier naar de juiste hulpverlenende instantie doorgeleid. Deze hulpverlenende instantie regelt met de ouders een intakegesprek. Dit gesprek moet binnen drie tot vijf weken plaatsvinden. 

 

Afhankelijk van de situatie wordt er voor de ouders een traject gekozen. Zo kan er gekozen worden voor:

  • BOR (begeleide omgangsregeling);
  • KuK (Kinderen uit de Knel);
  • KIES (coaching voor kinderen in vechtscheidingen);
  • OnS (Ouderschap na Scheiding);

Deze trajecten richten zich op het veranderende ouderschap na echtscheiding. Alle trajecten vragen om volledige toewijding van de ouders. Voor ogen staat dat de kinderen in de toekomst niet (meer) belast worden met ex-partnerproblematieken. Ouders wordt geleerd zich (weer) te richten op het ouderschap. In sommige trajecten zullen de kinderen ook een actieve bijdrage leveren. De trajecten gaan ongeveer zes tot zeven maanden duren. De rechtbank wacht het resultaat van de trajecten af. 

 

Verloopt het gekozen traject niet naar verwachting,  dan zal de Raad voor de Kinderbescherming alsnog moeten ingrijpen. De Raad zal dan een onderzoek doen. De zaak hoeft hiervoor niet opnieuw bij de rechtbank voor te komen, waardoor er geen tijd wordt verspild.

 

Als advocaten hebben wij ook een belangrijke rol hierin. Wij wijzen onze klanten niet alleen op het Uniform Hulpaanbod. Wij ondersteunen onze klanten ook tijdens deze procedure. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Tijdens onze koffie-afspraak leggen wij graag aan u uit hoe u de belangen van uw kinderen hoog in het vaandel kunt houden.

 

Foto: Pixabay