Rapport "Scheiden ... en de kinderen dan"

In het rapport "Scheiden ... en de kinderen dan" wordt terecht stil gestaan bij oudervervreemding of ouderverstoting. Het is juist in het belang van het kind om contact te blijven houden met beide ouders. Is dit contact er niet, dan kan dit voor het kind schadelijke gevolgen hebben. Niet alleen voor zijn ontwikkeling, zijn basisvertrouwen, zijn identiteit en loyaliteit, maar ook om zelf duurzame relaties aan te gaan. Als een kind langdurig of blijvend geen contact meer heeft met één van de ouders, kan dit zelfs een vorm van emotionele kindermishandeling zijn.

 

In de praktijk komt het geregeld voor dat ouders in problematische scheidingen misbruik maken van de ontzeggingsgronden voor omgang. Zij kiezen ervoor om het kind tot speelbal tussen de vechtende ouders te maken. Voor eens en voor altijd moet het maar eens afgelopen zijn dat het kind steeds de dupe van een scheiding is en daarvan last houdt in zijn verdere leven!

 

Om deze reden moet er geïnvesteerd worden in "het opnieuw en onder nieuwe omstandigheden vormgeven van het gedeelde ouderschap". Van betrokken professionals wordt verwacht dat zij een andere houding, vaardigheden en/of werkwijze aannemen. Gehandeld wordt vanuit de visie dat "blijvend contact met beide ouders in het belang van een gezonde ontwikkeling van het kind is". Er moet een alternatieve echtscheidingsprocedure ontwikkeld worden. Deze procedure is vooral gericht op de-escalatie en constructieve oplossingen en moet in verbinding staan met de gemeente en/of hulpverlenende instanties.

 

Maar dit is echter nog niet genoeg. Er komt meer bij kijken. Ook de samenleving moet bewust(er) worden gemaakt van de scheiding en wat dit doet met kinderen. Dus niet wegkijken of partij kiezen, maar de scheidende ouders terecht wijzen op hun vechthouding en de gevolgen daarvan voor hun kind. Verder is het nodig dat er wegwijzers komen om ouders - maar ook kinderen - door te verwijzen naar hulpverlening en ondersteuning, zowel vanuit hun sociale netwerk als van professionals. Een goed voorbeeld is het oprichten van een gemeentelijke scheidingsloket, waaruit professionele hulp kan worden geregeld.

 

Ook Cuijpers Advocatuur draagt nu al haar steentje bij aan bewustwording van de scheiding en de schadelijke impact daarvan op de kinderen. U dient hierbij te denken aan:

  • het stimuleren van viergesprekken tussen scheidende ouders en hun advocaten;
  • het doorverwijzen van ouders naar therapieën of coaching;
  • het geven van goede voorlichting over de gevolgen van gereorganiseerd ouderschap en;
  • het samenwerken met ingeschakelde hulpverlenende instanties.

In alle fasen van scheiding bouwen wij samen met u "een brug tussen zorg en recht", zoals in het rapport wordt beschreven.  

Bent u nieuwsgierig geworden wat er verder in het rapport "Scheiden ... en de kinderen dan" staat? Maak dan een afspraak op ons kantoor. 

 

Heeft u andere vragen, klik dan op de foto's.