Herijking ouderschap

Op 12 juli 2019 presenteerden de ministers Dekker en Van Engelshoven hun voornemens om te komen tot een regeling voor draagmoederschap, een versterking van het recht op informatie over de ontstaansgeschiedenis én het deelgezag. Door een regeling worden kind en draagmoeder beter beschermd en is het voor wensouders duidelijk aan welke eisen het draagmoederschap zijn verbonden. Een Register ontstaansgeschiedenis (ROG) wordt in het leven geroepen. Tot slot wordt het deelgezag geïntroduceerd. 

 

 

Draagmoederschap:

Draagmoederschap is vaak het laatste redmiddel voor stellen die geen kinderen kunnen krijgen. Op dit moment is er nog geen wettelijke regeling over het draagmoederschap. Daar komt verandering in, aldus de ministers. Er komt een regeling voor draagmoederschap, waarmee wensouders vanaf het tijdstip van de geboorte van het kind de juridische ouders van het kind worden. De voorwaarden zouden onder meer moeten zijn:

  • Het kind krijgt de mogelijkheid om de ontstaansgeschiedenis te achterhalen;
  • Er moet sprake zijn van een genetische verwantschap van ten minste één wensouder aan het kind. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in bijzondere gevallen;
  • Er is vrije instemming van de draagmoeder;
  • Er komt een algemene vergoeding naast de onkostenvergoeding van maximaal EUR 500,- per maand;
  • Voldaan moet worden aan het vereiste van verplichte voorlichting voor wensouders en draagmoeder;
  • Voor de conceptie moeten de afspraken tussen de draagmoeder en de wensouders ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter;
  • De draagmoeder en ten minste één wensouder moeten in Nederland wonen. 

ROG:

Ieder kind heeft recht op zijn ontstaansgeschiedenis. Daaronder vallen gegevens over de biologische ouders van het kind, de gegevens van de geboortemoeder en de instanties die hebben bemiddeld of medische assistentie hebben verleend bij de zwangerschap. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de eigen identiteit van het kind.  Deze informatie moet makkelijk vindbaar zijn. Er komt een loket waar deze informatie is op te vragen. Daarmee wordt de rechtspositie van het kind dat op zoek is naar zijn oorsprong versterkt. 

 

Deelgezag:

Er komt een regeling voor deelgezag oor personen die nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van een kind, maar die nu geen gezag krijgen. Zij krijgen de bevoegdheid om met de gezagsdragende ouders beslissingen te nemen over de dagelijkse verzorging van het kind. Daarbij gaat het om het bezoeken van ouderavonden of het bezoeken van de huisarts bij ziekte van het kind. De ouder met gezag behoudt de volledige bevoegdheden en verplichtingen die bij het ouderlijk gezag behoren. 

 

Conclusie:

Wij zijn zeer benieuwd hoe het wetsvoorstel zal worden ingekleed. Ook zijn wij nieuwsgierig naar de fiscale en financiële gevolgen van het draagmoederschap, het meerouderschap en het meeroudergezag. De vergoeding voor de geboortemoeder zal wel belast worden. Dit zal ook gevolgen hebben voor het recht op toeslagen. Daarnaast zal het meerouderschap en meeroudergezag doorwerking hebben in de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting.

 

Wij zullen tot de zomer van 2020 moeten wachten. Alsdan wordt het wetsvoorstel pas ingediend. 

 

Bron:

Brief van 12 juli 2019 terzake Kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap.