Gezinsadvocaat: een haalbare kaart?

De kerngroep is nog volop bezig met de invulling van de term 'gezinsadvocaat'. Maar het komt erop neer dat de gezinsadvocaat rekening zal houden met het welzijn, de wensen en de belangen van kinderen en hun ouders.

 

De gezinsadvocaat regisseert de echtscheidingszaken. Deze begeleidt de scheidende ouders en kijkt wat de ouders nodig hebben. 

 

Deze advocaat is meervoudig partijdig. De focus moet liggen op de belangen van de kinderen en het bereiken van een duurzame invulling van het gelijkwaardig ouderschap.

 

Wat als ouders met elkaar in conflict raken, waardoor zij niet meer tot afspraken kunnen komen? Dan bestaat de mogelijkheid om een regiezitting in te lassen. Tijdens deze zitting worden de ouders bijgestaan door de gezinsadvocaat. Deze vertolkt neutraal en respectvol het standpunt van beide ouders. De rechter kan dan knopen doorhakken. 

 

Wordt een conflict juridisch ingewikkeld? De gezinsadvocaat kan de advocaten van partijen bij de zaak betrekken. Zij kunnen dan de stellingen van partijen aan de rechter voorleggen. De gezinsadvocaat let erop dat de advocaten van de ouders geen vechthouding aannemen. Ouders en kinderen zijn gebaat bij een constructieve houding. Na de zitting pakt de gezinsadvocaat de regie weer op. De gezinsadvocaat kan een bijzondere curator benoemen om toe te zien op de belangen van de kinderen. Ook bestaat er een mogelijkheid om de zaak naar een mediator of zelfs naar een psycholoog, coach of Raad voor de Kinderbescherming door te verwijzen. De gezinsadvocaat verbindt ouders en kinderen met andere professionals. Door de samenwerking van professionals wordt gewerkt aan een veilig vangnet voor ouders en kinderen.

 

De vraag is of de gezinsadvocaat financieel gezien een haalbare kaart is. Op dit moment betalen de scheidende ouders hun echtscheiding zelf of hebben zij recht op een toevoeging. De kerngroep zou graag zien dat de regering een budget beschikbaar stelt om de gezinsadvocaat laagdrempelig te maken. In deze tijd van hervormingen en budgettering zal het moeilijk zijn om hiervoor een potje vrij te maken. En hoe zit dat met de kosten van andere professionals waarnaar de gezinsadvocaat doorverwijst? Wie gaat deze professionals betalen? Al met al nog genoeg stof om over na te denken. 

 

Cuijpers Advocatuur houdt u in ieder geval op de hoogte wanneer het voorstel over deze echtscheidingsspecialist nieuwe stijl is afgerond. 

 

Heeft u vragen over uw echtscheiding en uw ouderlijke verantwoordelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Cuijpers Advocatuur houdt bij uw echtscheiding rekening met het welzijn, de wens en het belang van kinderen en ouders.

 

Bron: Advocatenblad, jaargang 98, 2018, nummer 1.

Foto: Pixabay