Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2020

Op grond van artikel 1:402a BW worden de kinder- en partnerbijdragen die in een beschikking of overeenkomst zijn vastgelegd jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaalde percentage gewijzigd. Bepalend voor dit percentage is de jaarlijkse stijging of daling van lonen.

 

Het percentage geldend voor het jaar 2020 is vastgesteld op 2,5%. 

 

Deze percentages gelden voor de alimentaties die in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de percentage is vastgesteld, bestonden, zijn vastgesteld of gewijzigd. Onder 'vaststellen of wijzigen' vallen ook de wijzigingen die door voorafgaande indexering(en) tot stand zijn gekomen. 

 

Bron: Staatscourant 29 oktober 2019, 58409