Arbeidsrecht

De werknemer vormt de basis van een onderneming. Voor de werkgever is het belangrijk om werknemers aan de onderneming te binden en te verbinden. Cuijpers Advocatuur kan zowel voor werkgevers alsook voor werknemers de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden kritisch beoordelen en hen hierover adviseren.

Desiree Cuijpers: “Arbeidsconflicten over loon, arbeidsvoorwaarden of veranderende omstandigheden bij de werkgever kunnen de arbeidsrelaties flink onder druk zetten. Hetzelfde geldt voor prestaties, houdingen of gedragingen van werknemers tegenover de werkgever, klanten of andere werknemers. De kans bestaat dat er een pijnlijke situatie ontstaat, die in het ongunstigste geval onnodig lang zou kunnen gaan duren en waarbij niemand gebaat is.”

Een werknemer kan door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt raken. Met het oog op de Wet Poortwachter is het voor zowel de werkgever als werknemer belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Cuijpers Advocatuur staat partijen hierbij op een professionele en integere wijze bij.

Ook na afloop van een dienstverband kan er nog sprake van wederzijdse verplichtingen zijn. Bijvoorbeeld in geval van een concurrentie - of relatiebeding, post re-integratiebeding of studiebeding.

Voor advies en beoordeling bent u bij Cuijpers Advocatuur aan het juiste adres. Ook kunt u bij Cuijpers Advocatuur terecht voor ondersteuning op het gebied van:

 • Arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, stage overeenkomst, flex-contracten;
 • Huisreglementen, personeelsreglementen, ziektereglementen, personeelshandboek;
 • Ontslag via de rechter, UWV of bij wederzijds goedvinden;
 • Reorganisatie om bedrijfseconomische dan wel organisatorische redenen;
 • Afvloeiingsregelingen, sociaal plan of outplacement;
 • Disfunctioneren van de werknemer;
 • Ziekte en re-integratie;
 • Concurrentie-, relatiebedingen en overige bedingen;
 • Werknemersverzekeringen zoals WW en WIA/WGA/IVA;
 • Sociale voorzieningen, zoals Participatiewet.
 Desiree Cuijpers: “Cuijpers Advocatuur helpt u de impasse te doorbreken, kijkt als het ware in het hart van werkgever en werknemer, met als insteek om vanuit het kernprobleem tot oplossingen te komen.”

Corporate arbeidsrecht

Wat gebeurt er met de rechten en plichten van werknemers bij een overgang van onderneming? Welke cao’s zijn van toepassing? Wat is de rol van de OR of personeelsvertegen-woordiging binnen de onderneming van de werkgever? Wat is de positie van de statutaire bestuurder binnen en buiten de WWZ, zijn slechts enkele vragen die in dit geval de revue kunnen passeren. Daarnaast zijn ook wetten, regels en jurisprudentie vaak aan verandering onderhevig. Bovengenoemde onderwerpen maken deel uit van ‘Corporate Arbeidsrecht’, een rechtsgebied dat steeds belangrijker wordt.

Cuijpers Advocatuur staat u bij tijdens juridische vraagstukken over:

 • Overgang van onderneming;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Cao-recht;
 • OR, Personeelsvertegenwoordiging en medezeggenschap;
 • Statutaire bestuurder;

Thank you!

Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Uw zaak,
onze expertise