· 

Bevel terugverhuizing aan gezaghebbende ouder ingeval het kind niet meeverhuist?

Heeft de ene gezaghebbende ouder toestemming van de andere gezaghebbende ouder of vervangende toestemming van de rechter nodig om te mogen verhuizen als het kind niet meeverhuist? Kan de andere gezaghebbende ouder vorderen om de verhuizing te verbieden dan wel om terugverhuizing te bevelen? 

 

Waar gaat het over?

Ouders hebben gezamenlijk ouderlijk gezag over hun minderjarig kind. Na hun scheiding verblijft het kind de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader. De vader heeft ervoor gekozen zijn woning te verkopen en te verhuizen. De nieuwe woonplaats heeft een rijafstand van één uur.  Het kind heeft aangegeven niet bij de vader te willen wonen. De vader verhuist zonder kind. 

 

Het dispuut:

Ouders hebben een discussie over deze verhuizing gekregen. De vader vindt dat hijzelf geen toestemming van de moeder nodig heeft om te mogen verhuizen.

 

De moeder vindt dat de vader niet mag verhuizen zonder haar toestemming of vervangende toestemming van de rechter. En als hij al verhuist is, dan moet hij maar terugverhuizen. De vader had dit eerst met haar moeten bespreken. Nu is de verhuizing een voldongen feit. De moeder vindt dat de vader hiermee zijn eigen belangen voorop de belangen van het kind heeft gesteld. Dit is volgens de moeder niet eerlijk. Ook vindt de moeder het zwaar dat de zorg en opvoeding van het kind op haar alleen neerkomt, terwijl ouders de zorg en opvoeding voorheen verdeeld hadden. De co-ouderschapsregeling verandert door de verhuizing. 

 

De moeder start een kort geding op. Zij heeft een aantal vorderingen ingesteld:

  • de vader te verbieden om te verhuizen of hem te gebieden terug te verhuizen;
  • de vader te verbieden om het kind op een andere school in te schrijven;

Wat vindt de rechter?

De rechter wijst erop dat het in de lijn van de rechtspraak ligt dat een verzorgende ouder, net als een ieder, het recht heeft zich vrijelijk te verplaatsen in Nederland of buitenland en zijn eigen verblijfplaats mag kiezen. De vader mag dus wonen waar hij wil, zolang hij het kind niet meeneemt. Als de vader mét kind wil verhuizen, heeft de vader bij een verhuizing met het kind toestemming van de moeder of vervangende toestemming van de rechter nodig. Dit omdat een verhuizing het  gezag van de moeder en haar omgang met het kind beperkt. Als dat het geval zou zijn, dan zou het recht van de vader om zich vrijelijk te verplaatsen kunnen worden beperkt ter bescherming van de rechten en vrijheden van het kind. Dat is nu niet het geval. De vader verhuist zonder kind en dat hij vrijelijk doen. De vorderingen van de moeder worden afgewezen. 

 

Wel geeft de rechter de ouders een handreiking hoe zij deze zaak kunnen oplossen. Door de verhuizing kan het co-ouderschap niet meer worden uitgevoerd. Het is niet in het belang van het kind dat hij geen of weinig contact met de vader heeft. De ouders moeten samen nieuwe afspraken maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over het kind die passen bij de nieuwe situatie. Het kind wordt ook ouder en heeft zelf ook wensen, zoals sport, hobby's of vrienden. Gekeken moet worden wat haalbaar is. 

 

Ons advies:

Wij steunen de handreiking van deze rechter. Het is in het belang van het kind om samen de verhuizing en de gevolgen daarvan met elkaar te bespreken. Ouders zullen met elkaar nieuwe afspraken moeten maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Heeft u daarbij hulp nodig? Of wilt u over dit onderwerp meer weten? Bel gerust voor een afspraak.  

 

Bron:

Rechtbank Midden-Nederland 09 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2432.

 

Foto:

Pixabay