Kinderalimentatie: ruziënde ouders over verblijfsoverstijgende kosten. Hoe zit dit ook alweer?

Bij het uit elkaar gaan van de ouders moeten zij afspraken maken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Tussen ouders kan er ruzie ontstaan over de vraag wat nu precies onder kinderalimentatie moet worden verstaan en welke kosten uit de kinderalimentatie betaald moeten worden. Vaak wordt er gediscussieerd over de verblijfsoverstijgende kosten. Hoe zit dit ook alweer?

 

Uitgangspunt:

Vanuit wordt gegaan dat iedere ouder de dagelijkse kosten van de kinderen draagt als de kinderen bij hem verblijven. De dagelijkse kosten worden "verblijfskosten" genoemd. Daarnaast zijn er andere kosten die los staan van waar de kinderen verblijven. De ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben - de inwonende ouder - ontvangt de kinderalimentatie. Deze moet de vaste lasten, ook wel "verblijfsoverstijgende kosten" of "kindgebonden kosten", voldoen. 

 

Beide ouders hebben verblijfskosten. In de alimentatieberekening mag voor de uitwonende ouder rekening worden gehouden met een bepaald percentage aan de verblijfskosten. Dit noemt men de "zorgkorting". 

 

Onderwerp van discussie:

De post "kleding" is vaak onderwerp van de ruzies tussen de ouders. De inwonende ouder voelt zich niet verplicht om van de kinderalimentatie kleding aan te schaffen. Valt deze post onder de verblijfskosten of onder de verblijfsoverstijgende kosten? 

 

In 2020 heeft de Expertgroep Alimentatienormen de post "kleding" onder de verblijfsoverstijgende kosten geschaard. Dit houdt in dat de kosten van de kleding uit de kinderalimentatie moet worden betaald (ook als er sprake is van co-ouderschap). Hetzelfde geldt ook voor schoeisel, kosten van openbaar vervoer i.v.m. school, sportcontributies, sportbenodigheden, sportkleding, muziekinstrumenten, abonnementen, kapper, schoolgeld, schoolexcursies, fiets, niet vergoede medische kosten. 

 

Recentelijk heeft de rechter knopen moeten doorhakken in zaken waarin ouders ruzie hadden over de verblijfsoverstijgende kosten.

 

Casus 1:

In deze zaak zijn de ouders verstrikt geraakt in een discussie over kleding. Deze ruzie is opgelaaid nadat de vader de moeder kinderalimentatie ging betalen. De vader ging er vanuit dat de moeder van de kinderalimentatie de kleding voor hun kind koopt en voldoende kleding meegeeft wanneer het kind bij de vader verbleef. De moeder weigerde dit. De moeder heeft gesteld dat beide ouders gehouden zijn om hun kind te verzorgen en dat daarbij ook hoort dat het kind fatsoenlijk gekleed is. De moeder zorgt ervoor dat het kind fatsoenlijk is gekleed als het kind naar de vader toe gaat. Als de vader het niet eens is met de kleding die de moeder koopt, dan moet de vader zelf maar kleding kopen. De vader heeft een zorgkorting van 25% waarmee de kosten van de kleding gedekt kunnen worden. 

 

Het gerechtshof volgt de stelling van de moeder niet. Het kind heeft de hoofdverblijfplaats bij de moeder. De vader betaalt maandelijks kinderalimentatie aan de moeder. Deze kinderalimentatie is niet alleen bedoeld voor de dagelijkse kosten voor voeding en onderdak voor het kind. De kinderalimentatie ziet ook op de verblijfsoverstijgende kosten, waaronder de kosten voor kleding en overige kosten. De zorgkorting is niet bedoeld om dergelijke kosten te dekken. De alimentatienormen laten daarover geen twijfel bestaan. De moeder kan dan ook niet volstaan om het kind naar de vader te laten gaan in de kleding die het kind op dat moment draagt zonder extra kleding mee te krijgen van de moeder. De moeder moet ervoor zorgen dat de nodige kledingstukken aan de vader worden meegegeven wanneer het kind bij de vader verblijft. Uiteraard staat het de vader vrij om zelf extra kledingstukken voor het kind te kopen of te betalen. 

 

Casus 2:

In deze zaak heeft de vader altijd de verblijfsoverstijgende kosten betaald. De rechtbank heeft in eerste aanleg bepaald dat de moeder van het bedrag dat de vader aan haar voor het kind betaalt alle verblijfsoverstijgende kosten moet betalen. In de praktijk is hiervan niets terecht gekomen. Moeder heeft deze verblijfsoverstijgende kosten nooit voor haar rekening genomen. 

 

Het gerechtshof vindt het in het belang van het kind dat de vader de verblijfsoverstijgende kosten voor zijn rekening blijft nemen. De vader heeft zich hiertoe ook bereid verklaard. Het gerechtshof heeft bepaald dat de vader de verblijfsoverstijgende kosten moet voldoen. Het maandelijkse bedrag dat hiermee gemoeid is, mag de vader in mindering brengen op de door de vader te betalen kinderalimentatie. 

 

Vragen?

Heeft u vragen over kinderalimentatie? Heeft u een dispuut over de kosten van de kinderen? Moeten er afspraken worden gemaakt over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn.

 

Bronvermelding:

  • Gerechtshof Amsterdam van 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:434
  • Gerechtshof Amsterdam van 23 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:575