· 

Scheiden doe je nooit alleen, maar samen met elkaar!

Bij een huwelijk moet er van alles geregeld worden: de rechtsvorm van het huwelijk, de datum, de locatie en noem maar op. Maar hoe zit dat bij een echtscheiding? Een echtscheiding vergt ook veel voorbereiding. Is de beslissing om uit elkaar te gaan genomen, dan komen de financiële gevolgen al gauw in beeld.  Daar wordt in de praktijk te snel over heen gestapt. Snel en goedkoop een scheiding regelen is risicovol. Samen overleggen is nodig om conflicten in een later stadium te vermijden. 

 

 

In de beginfase van de echtscheiding is het belangrijk om de financiële gevolgen van de echtscheiding helder in beeld te krijgen. Soms lukt het niet om een definitieve regeling over de financiële afwikkeling te treffen. Dat hoeft ook helemaal niet. Verstandig is dan wel om samen voorlopige afspraken met elkaar te maken. Deze afspraken die voor een bepaalde duur zijn aangegaan, kunnen bijdragen aan meer rust en inzicht in de financiële gevolgen. Belangrijk is om op de lange termijn tot een duurzame scheiding te komen. 

 

Financiële vraagstukken:

Aan welke financiële vraagstukken moet u denken? Hieronder zetten wij deze vraagstukken voor u op een rij:

 

Ouderlijke verantwoordelijkheden

Ten eerste zal er over de kinderen moeten worden nagedacht. Waar gaan de kinderen wonen?  Hoe hoog zijn de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen? Hoelang verblijven de kinderen gemiddeld per week bij de uitwonende ouder? Wat wordt aan kinderalimentatie betaald? 

 

Partneralimentatie

En ander vraagstuk waarover nagedacht moet worden is de partneralimentatie. Heeft de één behoefte aan partneralimentatie? Heeft de ander financieel ruimte hiervoor?

 

Woning

Daarnaast moet beslist worden wat er met de huurwoning of koopwoning wordt gedaan. Wie kan de huur bij een huurwoning betalen? Wie kan de hypotheek van de bestaande woning betalen? Wat wordt er gedaan met de overwaarde of onderwaarde van de woning? Of moet de woning worden verkocht, omdat niemand in staat is om de hypotheek en de uitkoopwaarde te betalen? Denk ook na over tijdelijk andere huisvesting. 

 

Belasting

Ook over de belasting moet worden nagedacht. Op welke toeslagen en heffingen kunt u aanspraak maken. Daarbij dient u rekening te houden met een eventuele partneralimentatie, die als bruto inkomen wordt gezien.

 

Pensioen

Verder moet er gekeken worden naar de pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Vindt de wettelijke verevening van pensioenrechten plaats? Of kiest u toch voor conversie? 

 

Verdeling

Hoe gaat u de spullen, de spaarsaldi, koopsommen en aandelen verdelen? Of komt een bepaalde spaarvermogen juist niet voor verdeling in aanmerking, omdat dit privévermogen is?

 

Onderneming

Hoe zit het met uw onderneming? Hoe zit het met de continuïteit van de onderneming? Hoe moet worden omgegaan met de waarde van de onderneming?

 

Schulden

Zijn er schulden? Hoe wordt met deze schulden omgegaan? Schulden kunnen namelijk niet verdeeld worden. Schuldeisers zijn vaak met beide partners een contractuele verplichting aangegaan, zodat beide partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden. Wat wel kan, is afspreken wie de schulden op zich neemt. Dit kan weer invloed hebben op de hoogte van de kinder- en partneralimentatie. 

 

Conclusie: 

Een echtscheiding brengt financiële onzekerheid met zich mee. Daarom is het belangrijk om een goed beeld te vormen van uw financiële positie. Belangrijk is om samen te overleggen hoe de echtscheiding financieel wordt afgewikkeld. Want ook scheiden doe je nooit alleen, maar samen met elkaar! 

 

Heeft u vragen? Bel gerust voor een koffie-afspraak! Onder genot van een bakkie troost kunnen wij u meer informatie over de echtscheiding verstrekken. 

 

Foto: Pixabay